Swadeseeya Sevaya Radio Live Streaming Online

Swadeseeya Sevaya Radio Live Streaming Online . It is one of the most popular radio station from SLBC .

මෙහෙවර

දේශීය සංස්කෘතියෙහි චිරස්ථිතිය සඳහා වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම. සහභාගීත්වය , සංවර්ධනය සහ සංවර්ධනාත්මක සන්නිවේදනය ප්‍රවර්ධනය සඳහා ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කර ඉදිරිපත් කිරීමට බිම් මට්ටමේ ජීවත්වන ප්‍රජාවට ඉඩ ප්‍රස්ථාව ලබාදීම.

Sinhala National Service Radio Live Streaming Online

Official Website : https://www.slbc.lk/world-heritage-sites/swadeshiya-sevaya